Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Η κτηνοτροφία ζήτημα εθνικής σημασίας για τον ΣΥΡΙΖΑ
Η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας με προτεραιότητα στην αιγοπροβατοτροφία είναι ζήτημα με εθνικές διαστάσεις γιατί συνδέεται με την αναβάθμιση και διατήρηση του πληθυσμού στις ορεινές, ημιορεινές και νησιωτικές περιοχές. Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί την σταδιακή ανατροπή της σχέσης φυτικής-ζωικής παραγωγής με πρώτο στόχο την μείωση του ελλείμματος, σε κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα, την εθνική αυτάρκεια σε μια πορεία και την στήριξη των εξαγωγών φέτας, γιαουρτιού κ.α. προϊόντων που έχουν τεράστια ζήτηση στην παγκόσμια αγορά. Μέσα από τη συνεργασία και την στήριξη όλων των παραγόντων που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας ο ΣΥΡΙΖΑ προωθεί ένα θεσμικό πλαίσιο για δημιουργία κτηνοτροφικών ζωνών και απλούστευση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος για τα βοσκοτόπια, τους περιβαλλοντικούς όρους και τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων.

Το έγκλημα  εις βάρος των κτηνοτρόφων της χώρας και ειδικότερα των ορεινών και νησιωτικών περιοχών που προέκυψε από τη σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Βοσκοτόπων δεν έγινε «εν βρασμώ ψυχής».
Σχεδιάστηκε στην νεοφιλελεύθερη Ε.Ε. με στόχο την εξαφάνιση της  παραδοσιακής εκτατικής και οικογενειακής κτηνοτροφίας για να προωθηθούν τα συμφέροντα των μεγάλων εταιρικών μονάδων παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και τα συμφέροντα των βιομηχανικών χωρών του Βορρά. Η απόφαση να κυκλοφορήσει στην αγορά της Ε.Ε. καναδικό τυρί με την ονομασία ΄΄φέτα΄΄ αυτό ακριβώς πιστοποιεί.
Συνεργοί στο έγκλημα της Ε.Ε. ήταν και οι εκάστοτε κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. που ταυτίστηκαν με αυτές τις πολιτικές με αποτέλεσμα να δεχτούν και να εφαρμόσουν όλες τις αντιαγροτικές πολιτικές εις βάρος του αγροτικού κόσμου και της αγροτικής παραγωγής. Αντί να φτιάξουν τις απαραίτητες υποδομές και τα εργαλεία εφαρμογής της ΚΑΠ, αντί να οριοθετήσουν τα βοσκοτόπια, να  ξεκαθαρίσουν το νομικό τους καθεστώς, να φτιάξουν διαχειριστικά σχέδια των βοσκήσιμων εκτάσεων, ασχολούνταν μονίμως με την «κοπτοραπτική» που είχε ως στόχο να μοιράζει σε ημετέρους με πελατειακά κριτήρια τις επιδοτήσεις.
Συνεργοί επίσης ήταν και πολλά από τα τοπικά αγροτοσυνεταιριστικά στελέχη και οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες που ενώ γνώριζαν το θέμα προσπάθησαν να το λύσουν παρασκηνιακά «από την πίσω πόρτα» χάνοντας πολύτιμο χρόνο για τις ενέργειες που θα μπορούσαν να γίνουν με στόχο να αποσοβήσουν την καταστροφή. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ νωρίς με την 9624/12-4-2013 ερώτησή του στη Βουλή ζήτησε να προστατευθούν οι βοσκότοποι από την αλλαγή χρήσης και του χαρακτήρα των εδαφών τους και να προχωρήσει η κυβέρνηση στην οριοθέτησή καθώς και στη συνέχιση των ήδη χαρακτηρισμένων εκτάσεων.
Στις 20-06-2013 επανήλθε με άλλη ερώτηση και ζητούσε να παρθούν μέτρα όπως:  να ζητηθεί παράταση για τον καθορισμό των βοσκοτόπων και να ληφθεί υπόψη η πρόταση της Κομισιόν για τον υπολογισμό των ξυλωδών εκτάσεων, να πραγματοποιηθεί αύξηση της μοναδιαίας αξίας των εκτατικών δικαιωμάτων, να υλοποιηθεί άμεσα πρόγραμμα αποκατάστασης των λιβαδικών εκτάσεων και των εκτάσεων που κατακλύστηκαν από βλάστηση σε ποολίβαδα, να θεσπίσει το ΥΠΑΑΤ ένα ξεκάθαρο κανονιστικό σχέδιο διαχείρισης των βοσκοτόπων λαμβανομένου υπόψη τη μέχρι τώρα λειτουργία και χρήση των βοσκοτόπων και να προχωρήσει η σύνδεσή τους με το εθνικό κτηματολόγιο και τέλος να εξεταστεί η χορήγηση συνδεδεμένων ενισχύσεων για τη στήριξη της ποιμενικής κτηνοτροφίας.
Δυστυχώς το Υπουργείο και η Κυβέρνηση αρνήθηκαν να απαντήσουν ή να συζητήσουν το θέμα.
Τα στοιχεία πάνω στα οποία στηρίχτηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ (τηλεπισκόπηση, ορθοφωτοχάρτες, κ.λ.π) για τον καθορισμό των συντελεστών είναι ενδεικτικά και δεν αποτυπώνουν με ακρίβεια την τοπική γεωμορφολογία. Η μόνη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι ο επιτόπιος έλεγχος και η διεκδίκηση της αύξησης της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων.
Για την επόμενη προγραμματική περίοδο (ΚΑΠ 2014-2020) απαιτείται άμεσα η οριοθέτηση των βοσκότοπων και βοσκήσιμων γαιών, η εκπόνηση ειδικού διαχειριστικού σχεδίου βοσκότοπων για τη δημιουργία υποδομών, η βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας και η διαχείρισή τους με συμμετοχή των κτηνοτρόφων. Θα παλέψουμε να ανατραπεί η κατεύθυνση της νεοφιλελεύθερης ΚΑΠ και να αυξηθεί η εκτατική κτηνοτροφία.
Σαν ΣΥΡΙΖΑ δεσμευόμαστε για ένα ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο κτηνοτροφίας ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, τη διατήρηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, ιδίως των ορεινών, νησιωτικών και μειονεκτικών περιοχών με στήριξη της εκτατικής (ποιμενικής)  κτηνοτροφίας.
Τα ερωτήματα που καταθέσαμε στη βουλή για τη δημιουργία ενός ξεκάθαρου νομικού πλαισίου χαρακτηρισμού και διαχείρισης των βοσκότοπων και τις ενέργειες του ΥΠΑΑΤ για απαλλαγή από τα προβλήματα, την γραφειοκρατία και την οικονομική επιβάρυνση των κτηνοτρόφων από την εφαρμογή του νόμου 4061/12 παραμένουν επίκαιρα και αναπάντητα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι αν μειωθούν οι βοσκότοποι θα υπάρξει μείωση του ζωικού κεφαλαίου του κάθε κτηνοτρόφου καθώς και μείωση στην εξισωτική επιδότηση που λαμβάνει ο κτηνοτρόφος. Μακροπρόθεσμα αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εκτατικής κτηνοτροφίας που είναι και κατεύθυνση της νέας ΚΑΠ. Είμαστε αντίθετη σε αυτή τη λογική, ανέκαθεν η εκτατική κτηνοτροφία ήταν στοιχείο της ελληνικής κτηνοτροφίας.
Είναι ιστορικά και επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι κτηνοτροφία χωρίς βοσκότοπους δεν μπορεί να υπάρξει. Το πολύπλοκο νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των λιβαδιών έχει οδηγήσει σε μια σύγκρουση των όρων αξιοποίησης και προστασίας τους, γεγονός που οδηγεί στο να θεωρείται σήμερα ο κτηνοτρόφος από την Πολιτεία ως συστηματικός παραβάτης.
Τέλος θεωρούμε ότι σήμερα είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα μαζικό λαϊκό κίνημα από αγροτοκτηνοτρόφους, επαγγελματοβιοτέχνες, εργαζόμενους με στόχο την ανατροπή της μνημονιακής πολιτικής, ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε στον τόπο μας με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου